Dữ liệu là sản phẩm (dữ liệu thô) có giá trị nhất thế giới.
White Paper

Icarus là việc quản lí giao thức thám hiểm (Expedition Protocol) giữa.

Dữ liệu cung cấp nguồn động lực cho một số công ty có ảnh hưởng nhất trên thế giới, từ Facebook đến Google và Amazon. Tuy nhiên, không có giải pháp thay thế nào khác ngoài việc sử dụng dịch vụ máy chủ đám mây (cloud service) để lưu trữ và quản lý dữ liệu và giao quyền kiểm soát dữ liệu của người dùng cho các công ty lớn.

Icarus là việc quản lí giao thức thám hiểm (Expedition Protocol) giữa dữ liệu trên chuổi (Governance on-chain) và dữ liệu ngoài chuổi (Off-Chain) . Icarus không có phí giao dịch, lưu trữ vô hạn (và bất kỳ loại dữ liệu nào) và tương thích ngược được với Ethereum.

Icarus cung cấp các giải pháp có thể mở rộng để phát triển và quản lý các dApp phi tập trung, theo hướng dữ liệu từ doanh nhân đến doanh nghiệp.

Architecture

ICARUS Core Architecture

Nền tảng Icarus được hiểu thông qua Máy ảo Icarus(Icarus Virtual Machine ), kết nối cả logic kinh doanh trên chuỗi và quản lý dữ liệu ngoài chuỗi.

Cấu hình tổng thể cung cấp các công cụ cần thiết cho các doanh nhân đến doanh nghiệp để xây dựng các dApp nhanh chóng, có thể mở rộng và an toàn trên một giao thức blockchain duy nhất mà không có phí giao dịch.

Vì dApps được phân tán nên dữ liệu cũng phải giống như vậy.
Các dApp thế hệ đầu tiên bị hạn chế bởi tốc độ, chi phí và thiếu quản lý dữ liệu.
Mạng Icarus Artifact (IAN) giải quyết rõ ràng vấn đề này với tác động tối thiểu đến xác thực giao dịch vì nó không được ghi lại trực tiếp trên blockchain.
Hệ sinh thái (môi trường) là quan trọng nhất.
Icarus tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ xung quanh giao thức mới của chúng tôi.
Từ việc bắt đầu chương trình chứng nhận dành cho nhà phát triển của chúng tôi đến việc khám phá các mối quan hệ đối tác tuyệt vời với App Store, các sự kiện đặc biệt và các tổ chức khác, cộng đồng là ưu tiên số một của chúng tôi.
Giao thức phải tuân theo Định luật Moore.
Icarus sử dụng một phương pháp đồng thuận mới được gọi là Bằng chứng cổ phần không đồng bộ được ủy quyền (DAPoS).
DAPoS duy trì một sổ cái được chia sẻ phi tập trung, nhưng loại bỏ các khối và thời gian khối (Blocks and Blocktimes). Bởi vì DAPoS xử lý các giao dịch riêng lẻ và chuyển chúng qua một nhóm các nút được ủy quyền, về mặt lý thuyết, không có tốc độ tối đa và có thể xử lý giao dịch nhanh chóng và an toàn.
Chỉ có mỗi một hành tinh. (Dịch: Trái đất rất quý giá.)
Icarus được tối ưu hóa để sử dụng rất ít năng lượng.
Các nút(node) cộng tác thay cho việc hoàn thành, loại bỏ các thủ tục ròm rà không cần thiết bắt buộc để phê duyệt giao dịch.
Dễ dàng chuyển đổi.
Icarus cung cấp tất cả các tính năng và chức năng của Ethereum, đồng thời cung cấp cho các nhà phát triển quyền kiểm soát và chức năng bổ sung mà không gặp vấn đề về gas hoặc khả năng mở rộng, cho phép họ đưa công việc của mình lên một tầm cao mới.
Dễ dàng di chuyển các hợp đồng thông minh hiện có từ Ethereum.
Phân tích là điều cần thiết nhất định.
Dữ liệu là hàng hóa quan trọng nhất (dữ liệu thô), nhưng tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu, tính minh bạch và dữ liệu thời gian thực cung cấp thông tin kinh doanh thông minh và sự tuân thủ mà không làm ảnh hưởng đến sự tin cậy.

Technology

On-Chain

Sổ cái chung Icarus mang lại tốc độ và tính linh hoạt chưa từng có cho nền tảng của chúng tôi trong không gian blockchain khác. Các tính năng chính của sổ cái chung Icarus là.

Duy trì mọi trạng thái của các tài khoản sử dụng mạng. Trạng thái chung này có thể được cập nhật bằng cách gửi một giao dịch.để khôi phục .

Sử dụng thuật toán DAPoS để nhanh chóng xác minh khi một giao dịch mới được gửi đến blockchain.

Thông qua DAPoS, mỗi đại lý tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình và đạt được sự đồng thuận một cách không đồng bộ thông qua các tin nhắn giống như tin đồn. Các giao dịch có thể chứa logic dưới dạng hợp đồng nghệ thuật.

Logic Kinh doanh

Hợp đồng thông minh.

Nó được sử dụng để tùy chỉnh các dApp và quản lý dữ liệu ngoài chuỗi(offchain) được lưu trữ trên Mạng Icarus. Tất cả các hợp đồng mà các nhà phát triển đã viết cho nền tảng Ethereum có thể dễ dàng chuyển sang Icarus Network.
DAPoS

Thuật toán sáng tạo của Icarus để xác thực các giao dịch blockchain. Nó nhanh chóng và thân thiện với môi trường vì nó dựa trên sự cộng tác chứ không phải cạnh tranh giữa những nhà xác nhận.
Icarus Network Token

Là mã thông báo Icarus chính thức. Mã thông báo sẽ đóng vai trò như một phương tiện giao dịch, một công cụ để xây dựng cộng đồng và một liên kết chức năng với các yếu tố khác của hệ sinh thái Icarus.

Off-chain (Ngoài chuỗi)

Một tính năng quan trọng khác giúp giao thức Icarus xử lý dữ liệu quy mô lớn là cách giao thức Icarus xử lý các hiện vật là các đối tượng dữ liệu ngoài chuỗi.

Blockchain phân phối thông tin về hiện vật mà không cần chia sẻ trực tiếp.

Điều này làm cho nó có thể duy trì tăng trưởng tuyến tính ngay cả khi lượng thông tin được quản lý trong mạng tăng lên theo cấp số nhân.

  • Người tải xuống( Downloader) tìm Farmer gần nhất với giả tượng họ cần.
  • Sự phù hợp của việc tải xuống và việc tải lên được kiểm tra với Bảng băm(Hash Table), là bản ghi giao dịch trước đó của người dùng.
  • Người tải lên áp dụng bảo mật Proof of Replication để ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker. Khi một giao dịch nhất định được xác nhận thông qua phương thức này, giao dịch sẽ được thực hiện. Tất cả điều này xảy ra trên Icarus nhanh hơn nhiều so với các nền tảng blockchain khác.

Data

IAN
Analytics/div>
Nhờ sự tương tác giữa Icarus blockchain và IAM, các ứng dụng cho phép các doanh nghiệp truy cập và tạo dữ liệu họ cần để thực hiện công việc của mình, bất kể mục đích. Ngoài ra, phân tích về dữ liệu được khám phá có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh.

Máy ảo

ICARUS Máy ảo(IVM)

Icarus blockchain hỗ trợ các hợp đồng thông minh cho phép người dùng viết và thực thi các chương trình trạng thái.

Các tính năng chính của IVM là:

  • Duy trì trạng thái của tất cả các tài khoản sử dụng mạng. có nghĩa là Trạng thái thông thường / Bình thường có thể được cập nhật bằng cách gửi một giao dịch để khôi phục.
  • Sử dụng thuật toán DAPoS, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra khi nào một giao dịch mới được gửi đến blockchain.
  • Thông qua DAPoS, mỗi đại lý tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình và đạt được sự đồng thuận một cách không đồng bộ thông qua các tin nhắn giống như tin đồn. Các giao dịch có thể chứa logic dưới dạng hợp đồng nghệ thuật.
Các nhà phát triển hợp đồng thông minh có thể chuyển các hợp đồng thông minh được viết trên các nền tảng trước đó sang Icarus một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa là ít rắc rối hơn cho các nhà phát triển mới và các dự án bắt đầu trên IVM, cải thiện hiệu suất và thời gian thực hiện ngắn hơn.

The Roles Necessary for
DAPoS consensus are the:

Icarus Network Ecosystem Partners

Roadmap

Team

Jamie.M
CEO
Steve Miller
CBO
Seong Beom Kim
Legal Advisor
Vitalii Lysiuk
Listing Advisor
Pyeong Soo Ji
Advisor
Jung Jae Kwon
Financial Advisor